جدیدترین مطالب


فیلم کنفرانس هفتگی چالش های جراحی هیپ و زانو-31 مرداد 1402

ساعت 6:30 صبح روز سه شنبه بصورت ادورای برگزار می شود.

مدیر سایت
64 بازدید 1 1402/06/27


فیلم کنفرانس هفتگی چالش های جراحی هیپ و زانو- 24 مرداد 1402

ساعت 6:30 صبح روز سه شنبه بصورت ادواری برگزار می شود

مدیر سایت
84 بازدید 0 1402/06/27


بهبود سیستم عضلانی

بدون شرح

مدیر سایت
63 بازدید 0 1402/05/11


Below the knee angioplasty for revascularization of diabetic foot ulcer

Minimally invasive procedure for treatment of diabetic foot

ali mahdavi
84 بازدید 0 1401/11/13


Radio frequency ablation of thyroid nodule

Safe and efficient alternative treatment for thyroid nodules

ali mahdavi
74 بازدید 0 1401/11/13