از تاریخ
تا تاریخ

جدیدترین وبینارها


Msk Mri : Ankle Series

1403/03/25
08:00
مدیر سایت
206 بازدید 2 پسندیده شده 100کاربر مجاز عمومی
ویزه متخصصین ارتوپدی و رادیولوژی

مدیریت جراحی در شکستگی پاتولوژیک- بخش دوم

1403/01/31
07:30
مدیر سایت
244 بازدید 1 پسندیده شده 100کاربر مجاز تخصص :Orthopedics
"What Defines Pathological Fractures in Children? Causes and epidemiology of pediatric pathological بيشتر fractures By DR.Khabiri*** Proximal humerus pathologic fracture, how I do in challenging UBC cases? By Dr.Khalil Kaaregrar *** When and how to treat fibrous dysplasia? By Dr.Ghaznavi *** Can distal femur fracture in CP be managed non-surgically? By Dr.Monir Pirasteh *** Challenges and Solutions in Limb Salvage Surgery for Young child Patients with Malignant Tumoral Pathological Fractures By Dr.Milad Aghabozorgi and Dr.Sadegh Saberi *** What Makes Spinal Pathological Fractures Unique? By Dr.Javad Dehghani *** How to recognize spine metastatic lesions? *** How Have Spinal Pathologic facture reatments Evolved? By Dr.Parham Talebiyan ***Approaches to Spinal Pathological Fractures Due to Metastatic Disease: Balancing Oncologic Control and Structural Integrity. By Dr.Chehrassan *** Minimally Invasive Techniques for Spinal Tumoral Fractures: Vertebroplasty, Kyphoplasty, and Beyond. By M.Mirzashahi *** Benign aggressive vertebra lesion, case presentation (3 cases) By Dr.Golbakhsh Dr.Chehrasan , DR.Shakeri کمتر

سمینار دو روزه پاتولوژی مولکولی و فرد محور در پزشکی فرد

دوره ای
مدیر سایت
823 بازدید 26 پسندیده شده 100کاربر مجاز عمومی

MSK MRI : Knee Series Seminar

1402/11/13
09:00
مدیر سایت
513 بازدید 8 پسندیده شده 100کاربر مجاز عمومی
ویژه متخصصین ارتوپدی و رادیولوژيِ ، زمان و محل برگزاری بيشتر : جمعه 13 بهمن 1402 - ساعت 9 صبح - بیمارستان آتیه تهران دبیر علمی : آقای دکتر محمد سجاد میر حسینی کمتر

مدیریت جراحی در شکستگی پاتولوژیک

1402/10/08
08:00
مدیر سایت
314 بازدید 4 پسندیده شده 100کاربر مجاز عمومی
7محل برگزاری حضوری: تهران – شهرك غرب تقاطع بلوار فرحزاد بيشتر ي و شهيد دادمان ، بيمارستان آتيه، طبقه کمتر

Painful TKA, Without Loosening or Infection Seminar

1402/08/26
08:00
ISKAST 2023
433 بازدید 12 پسندیده شده 200کاربر مجاز عمومی
دبیر علمی : دکتر مهرداد صدیقی - دبیر اجرایی: دکتر فرهاد ح بيشتر مزه ای - اعضای پنل : دکتر محمود جبل عاملی، دکترمحمد رازی، دکتر مرتضی کاظمی، دکتر امین مرادی، دکتر محمد مهدی سرزعیم، دکتر محمدرضا میناتور سجادی - ارائه کیس : دکتر محمد جواد مرتضوی، دکتر حمید رضا یزدی کمتر

سمینار یک روزه شکستگی های کودکان و نوجوانان و عوارض

1402/07/07
08:00
معصومه طاهری
408 بازدید 2 پسندیده شده 499کاربر مجاز تخصص :Orthopedics
زمان برگزاری : جمعه 7 مهر ماه 1402 از ساعت 8 الی 13 محل برگزا بيشتر ری: تهران – شهرك غرب تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان ، بيمارستان آتيه، ط 7 کمتر

کنفرانس هفتگی چالش‌های جراحی هیپ و زانو

دوره ای
مدیر سایت
1358 بازدید 7 پسندیده شده 99کاربر مجاز عمومی