داستان ما


از تجربه یک پزشک تا راه‌کاری برای ارتقاء سلامت جامعه


در زمستان1398 وقتی جهان درگیر پاندمی کرونا گردید ، این پلتفرمهای اینترنتی بودند که شرایط تولید و گردش اطلاعات را در بین افراد فراهم ساختند. دسترسی به یافته‌های علمی و اشتراک اطلاعات ، بدون فضاهایی اینچنین ، قطعا میسر نمی شد . پلتفرم ها و فضاهای مبادلاتی برای صدا ، تصویر و محتوا به سرعت جایگاه ویژه های پیدا کردند، به نحوی که پس از گذشت زمان نسبتا کوتاهی ، بخشی مهم و شاید اصلی ترین قسمت در کسب و کارها شدند . این تجربه سبب گردید تا مزایای شبکه های ارتباطی بیش از گذشته کشف و درک گردد ، چرا که علاوه بر انتقال محتوی ، عامل "صرفه جویی زمان "را به ارمغان آورد که در جهان متنوع و پرسرعت امروزی ، نقش کلیدی و سرنوشت سازی را بر عهده دارد .

ایده طراحی این پلتفرم و بومی سازی آن ، توسط یکی از متخصصین حوزه پزشکی مطرح و با مشارکت تیم تخصصی برنامه نویسی پیاده سازی گردید . با همت و همکاری شبانه روزی توانستیم ، میزان مهم و قابل توجهی از نیازهای اطلاعاتی گروههای مختلف را شامل : پزشکان، دانشجویان ،دانشگاهها ، بیمارستانها ، مراکز درمانی و سایر کسب و کارهای فعال در حوزه پزشکی را شناسایی نموده و با طراحی و مدیریت خلاقانه ، دستیابی به اطلاعات را ساده و در عین حال کارآمد نماییم .