ما بزرگترین پلت فرم آموزش ویدئویی جهان را برای پزشکان ساخته ایم. به تیم ما بپیوندید و به ما در تغییر دنیای پزشکی کمک کنید.

تیم ما

عبدالله فتحی اجیرلو


مهندس صنایع


مدیر عامل

دکتر نوشین محمد زاده


دکترای مدیریت


رئیس هیئت مدیره

مهندس شروین کاظم زاده


متخصص برنامه نویسی

شرکت همیار توسعه


توسعه دهنده سایت